Skip to main content

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is print.vlaanderen?

Om het bestellen van drukwerk aanzienlijk te vereenvoudigen, schreef het agentschap Facilitair Bedrijf een omvangrijke tender uit. Het ging daarbij op zoek naar de beste partner om een raamovereenkomst voor drukwerk te sluiten. Na een intensieve tenderprocedure werd de opdracht op 1 maart 2021 gegund aan artoos group. Opdat je onmiddellijk kan genieten van alle voordelen van het raamcontract, lanceerden we dit centraal bestelpunt: print.vlaanderen. Hier kan je drukwerk en communicatiemateriaal bestellen, zonder vooraf een bestek op te maken. We hanteren immers vaste prijzen, centraal onderhandeld door het agentschap Facilitair Bedrijf. 

Waarom print.vlaanderen?

Print.vlaanderen wil het jou makkelijk maken om drukwerk en communicatiemateriaal te bestellen. Het agentschap Facilitair Bedrijf onderhandelde vaste prijzen. Die krijg je automatisch aangeboden bij print.vlaanderen. Je hoeft vanaf nu zelf dus geen bestekken meer uit te schrijven en offertes op te vragen. Je hebt de garantie dat je bij print.vlaanderen kwaliteit krijgt tegen een heel scherpe prijs. Daardoor kan je sneller en makkelijker werken. Minder administratie, meer communicatie – daar doen we het voor!

Wie kan gebruikmaken van print.vlaanderen?

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid. In grote lijnen zijn dat: Vlaamse ministeries, kabinetten van Vlaamse ministers, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, verzelfstandigde agentschappen, strategische adviesraden, Vlaamse openbare instellingen, ocmw’s, universiteiten, universitaire associaties en hogescholen (cod. 11/10/2013, arts. II.2, II.3, en II.8) en ook provincies, steden en gemeenten. Twijfel je? Contacteer ons op 016 60 00 85.

Wie zit er achter print.vlaanderen?

Artoos group. Na een intensieve tenderprocedure sloten we op 1 maart 2021 een raamcontract voor drukwerk met het agentschap Facilitair Bedrijf.
Wij zijn een duurzaam communicatieproductiehuis uit Kampenhout met een hypermoderne offset- en digitale drukkerij. Om onze klanten op alle vlakken te ontzorgen, hebben we ook een eigen grafische studio, een grote logistieke afdeling, een uniek bestelplatform (mooose) en een uitgebreid team van accountmanagers die productietechnisch een aardig woordje kunnen meespreken. Samen vormen we een team van 140 professionals die 24/7 met communicatie bezig zijn.

Op welk bestek/gunning is print.vlaanderen gebaseerd?

Het concept voor print.vlaanderen wordt beheerd en gedekt onder de bepalingen van bestek 2016/HFB/OPMB/32759 opgesteld door de Vlaamse overheid / Agentschap Facilitair Bedrijf. Dit bestek werd op 01/03/2021 gegund en kende sluiting onder referentie TPR/HM/2016_32759

Hoe lang loopt de overeenkomst?

De overeenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen werd gesloten op 1 maart 2021, en heeft een looptijd van 3 jaar. De looptijd is daarna nog verlengbaar met 1 jaar.

Concreet loopt de overeenkomst ten minste tot 1 september 2024 en kan het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid beslissen om de overeenkomst te verlengen met 1 jaar tot 1 september 2025.

Garandeert print.vlaanderen de beste prijzen op de markt?

De prijzen in de raamovereenkomst met print.vlaanderen zijn marktconform en competitief. Betekent dit dan dat het op elk moment de goedkoopste prijzen zijn? Neen, het is altijd mogelijk dat een andere partij op een bepaald moment de gevraagde producten of diensten goedkoper kan aanbieden.

Het doel van de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen is om de bestelprocedure van drukwerken te faciliteren en te vereenvoudigen. Indien u kiest voor een andere leverancier zal u ofwel een bestek moeten opmaken, ofwel prijs vragen bij minstens 3 leveranciers. Door gebruik te maken van print.vlaanderen is die procedure niet nodig.

Kan ik via print.vlaanderen ook zonder een bestek op te maken bestellingen plaatsen van bv. meer dan 8.500€?

Het doel van de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen is om de bestelprocedure van drukwerken te faciliteren en te vereenvoudigen. Door gebruik te maken van print.vlaanderen is een administratieve procedure zelfs voor grote bestellingen niet meer nodig!

Onder print.vlaanderen kan u dus, ook zonder een bestek op te maken of prijs te vragen bij minstens 3 partijen, producten & diensten bestellen voor grotere bedragen (bv. 8.500€ of meer). Dit betekent voor u en uw team een radicale administratieve vereenvoudiging.

Is er prijsvastheid?

De tarieven van de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen blijven in principe 1 jaar geldig, namelijk van 1 maart tot en met 28 februari van het volgende jaar. Het originele bestek voorziet immers in 1 jaarlijkse indexatie, en dit op de verjaardag van de overeenkomst.

Door de energiecrisis, de hieraan gekoppelde stijgingen van de grondstoffenprijzen en de huidige geopolitieke omstandigheden, werd er echter een Bijakte 1A bij de raamovereenkomst gepubliceerd. Deze laat toe om de prijzen uitzonderlijk en tussentijds te indexeren indien de kosten stijgen met meer dan 10%.

Welke soorten drukwerken kunnen er worden besteld?

Onder de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen kunnen alle mogelijke drukwerken die op papieren dragers moeten worden gedrukt, worden besteld. Denken we hierbij aan affiches, flyers, naamkaartjes, briefhoofden, folders, …

Een aantal producten vallen echter ook niet onder de raamovereenkomst, en kunnen bijgevolg niet besteld worden, zoals beachvlaggen, werfdoeken, baches, stoffen of kunststoffen banners.

Via het online bestelportaal vindt u alvast een overzicht van een greep van vaak voorkomende producten in het assortiment. Mocht u hierin het product of de dienst niet terugvinden waar u naar op zoek bent, dan neemt u best contact op met onze klantenbegeleidingsdienst via klantenbegeleiding@print.vlaanderen of via uw huidige contactpersoon van print.vlaanderen.

Welke soorten drukwerken kunnen er worden besteld via het online bestelportaal?

Via het online bestelportaal kan een ruime waaier aan drukwerk worden besteld.  Denken we hierbij aan affiches, flyers, naamkaartjes, briefhoofden, folders, …

In het bestelportaal vind je wel maar een beperkt assortiment van vaak voorkomende producten. De lijst is geen volledig overzicht van de mogelijkheden, maar eerder een voorstelling van de meest courante en populaire producten. Het is dus geen exhaustieve lijst.

De lijst van beschikbare producten in het portaal wordt tevens op regelmatige basis aangepast, op basis van de meest gevraagde en bestelde producten.

Indien een product niet in de lijst staat, dan is er geen reden tot paniek. U kan een vraag stellen of uw specifieke offerte aanvragen via onze algemene klantenbegeleiding (via klantenbegeleiding@print.vlaanderen) of via uw huidige contactpersoon van print.vlaanderen.

Dit is bv. steeds het geval voor geadresseerde of administratieve verzendingen, voor het versturen van o.a. belastingskohieren, GAS-boetes of loonfiches.

Kunnen we ook grafisch ontwerp vragen via print.vlaanderen?

Het grafisch ontwerp van uw drukwerken behoort tot de aanvullende diensten in de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen.  U kan zowel voor een volledige re-design als voor gewone ontwerpen bij ons terecht, of dit nu on-line (digitale) of off-line (gedrukte) communicatie betreft. Ook fotografie behoort tot de aanvullende diensten van de raamovereenkomst.

Er moet wel steeds een combinatie van grafisch werk met drukwerk zijn. Studiowerk is immers een aanvullend aanbod bij drukwerk in de gesloten raamovereenkomst.

Zit huis-aan-huis bedeling mee vervat in de raamovereenkomst?

Het huis-aan-huis bedelen van ongeadresseerde post of zendingen behoort niet tot de diensten binnen de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen.

U kan uiteraard wel beroep doen op artoos, de Vlaamse KMO achter print.vlaanderen, om deze diensten voor u te leveren. In dit geval moet u echter ofwel een bestek opmaken, ofwel prijs vragen bij minstens 3 leveranciers.

Hoe kunnen we afnemen van of toetreden tot de raamovereenkomst?

Voor steden & gemeenten

Indien het schepencollege bij aanvang van de legislatuur bevoegd werd verklaard om deze beslissing te nemen, dan verloopt dit éénvoudig via het schepencollege. Indien het schepencollege niet gemandateerd werd om deze beslissing te nemen, dan wordt deze beslissing genomen door de gemeenteraad.

In beide gevallen sturen wij u graag het originele bestek en de sluitingsbrief toe. Met deze informatie kan u uw motivering opmaken. Indien u dit wenst, sturen we u graag een voorbeeld toe van een andere gemeente die reeds is toegetreden.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke voor Steden & Gemeenten binnen print.vlaanderen: Eric Vandenboscche – eric.vandenbossche@print.vlaanderen – 0478 51 36 43.

Voor Agentschappen van de Vlaamse Overheid

Alle entiteiten van de Vlaamse Overheid hebben de facto toegang tot de raamovereenkomst. Er moet dus geen document of contract worden ondertekend.

Mocht u hier verdere vragen bij hebben of meer uitleg wensen, dan kan u Lieven Halsberghe contacteren, die u graag verder zal helpen. Lieven is binnen print.vlaanderen verantwoordelijk voor Agentschappen en entiteiten van de Vlaamse Overheid, en is bereikbaar op lieven.halsberghe@print.vlaanderen – 0468 33 88 83.

Moeten we al ons drukwerk onder de raamovereenkomst laten produceren als we toetreden?

Neen. Het toetreden tot de raamovereenkomst verplicht u niet om al uw drukwerken hieronder te laten produceren. U blijft nog steeds vrij om ook met andere leveranciers of dienstverleners te werken. U moet dan wel een bestek publiceren of prijzen vragen bij minstens 3 leveranciers, zoals gebruikelijk. Onder de raamovereenkomst van print.vlaanderen vermijdt u deze procedure.

Hoe kan ik mij inschrijven of toegang krijgen tot de tool / het bestelportaal?

Voor steden & gemeenten

Om toegang te krijgen tot het bestelportaal als gebruiker van print.vlaanderen, contacteert u best de lokale gebruikersbeheerder voor de toepassingen van de Vlaamse Overheid. Indien nodig kan dit opgezocht worden op https://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.

Voor Agentschappen van de Vlaamse Overheid

Het toegangsrecht tot de besteltool is beschikbaar via de lokale ACM / IDM beheerder. Aan deze beheerder kan toegang gevraagd worden tot de print.vlaanderen besteltool.

Hoe verloopt het bestelproces via het bestelportaal?

Het bestelproces verloopt in verschillende stappen, die typisch als volgt lopen:

  • Je maakt via de besteltool een offerte-aanvraag aan, en bewaart deze in je winkelmandje;
  • Je downloadt de offerte om intern te gebruiken indien nodig, en zo goedkeuring te krijgen op je project.
  • Na goedkeuring kan je terugkeren in de besteltool, je offerte-aanvraag opzoeken in je winkelmandje en de offerte bestellen.
  • Hier ben je verplicht om de velden voor je projectnaam en het PO-nummer in te vullen, en zo de bestelling te vervolledigen, afwerken en finaal ook te plaatsen bij print.vlaanderen.

Wat zijn de levertermijnen (van bestelling tot levering) voor drukwerk binnen het kader van print.vlaanderen?

In de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen zijn standaard levertermijnen afgesproken. In het bestelportaal vindt u een inschatting van de verwachte levertermijn bij het plaatsen van uw bestelling.

Afhankelijk van uw exacte noden & wensen kunnen we concrete voorbeelden geven, of u uitgebreide informatie bezorgen. U neemt hiervoor best contact op met de klantenbegeleidingsdienst van print.vlaanderen via klantenbegeleiding@print.vlaanderen of met uw huidige contactpersoon van print.vlaanderen.

Ik vind het antwoord op mijn vraag niet terug. Wat moet ik doen?

U kan steeds contact opnemen met de klantenbegeleidingsdienst van print.vlaanderen via klantenbegeleiding@print.vlaanderen of met uw huidige contactpersoon van print.vlaanderen.

Voor specifieke vragen i.v.m. algemene informatie over print.vlaanderen of de toetreding tot de raamovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid en print.vlaanderen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijken binnen print.vlaanderen: